Ugrás a tartalomra

Európai Uniós programok

 
TÁMOP – Pedagógusok továbbképzése a tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben (2010)
 
Pályázó: Egyesített Óvodai Intézmény
 
Elnyert támogatási összeg: 10 000 000 Ft
 


TÁMOP – Pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése a Tiszavasvári Általános Iskolában (2009)
 
Pályázó: Tiszavasvári Általános Iskola
 
Elnyert támogatási összeg: 16 000 000 Ft
 


TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz”: Rakamaz és környéke könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése (2009)
 
Pályázó: Rakamaz Város Önkormányzata
 
Elnyert támogatási összeg: 21 945 818 Ft

Bővebben


TÁMOP-5.2.5-08/1 Gyermekek és fiatalok integrációs programja (2009)
 
Pályázó: Tiszavasvári Város Önkormányzata
 
Elnyert támogatási összeg: 16 827 466 Ft

Bővebben


ÉAOP – Új gépipari gyártótelep létesítése Tiszavasváriban (2009)
 
Pályázó: QUICK 2000 Kft.
 
Elnyert támogatási összeg: 138 920 575 Ft

Bővebben


ÉAOP - Civil Ház kialakítása, fejlesztése Tiszavasváriban (2009)
 
Pályázó: TISZATÉR Társulás
 
Elnyert támogatási összeg: 64 777 437 Ft

Bővebben


ÉAOP - Belterületi vízrendezési rekonstrukció Tiszadobon (2009)
 
Pályázó: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
 
Elnyert támogatási összeg: 138 178 963 Ft

Bővebben


ÉAOP Helyi településfejlesztési akciók: Köztér kialakítása Rakamazon (2008)
 
Pályázó: Rakamaz Város Önkormányzata
 
Elnyert támogatási összeg: 36 327 220 Ft

Bővebben


ÉAOP Helyi településfejlesztési akciók: Helyi településfejlesztési akció végrehajtása Tiszalökön (2008)
 
Pályázó: Tiszalök Város Önkormányzata
 
Elnyert támogatási összeg: 24 015 079 Ft

Bővebben


PHARE CBC MAGYARORSZÁG/ROMÁNIA 2003 projekt
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Határon Átnyúló Gazdaságfejlesztés Támogatási Alap (2007)
 
Pályázó: Tiszavasvári Város Önkormányzata
 
Elnyert támogatási összeg: 72.900.000 Ft

Bővebben


HEFOP - A Tiszavasvári Városi Bölcsőde épületének felújítása, berendezéseinek korszerűsítése (2006)
 
Pályázó: Tiszavasvári Város Önkormányzata
 
Elnyert támogatási összeg: 64 071 737 Ft
 

Bővebben


AVOP LEADER+: Mesterségünk címere - Kistérségi Együttműködés a hagyományőrzés területén (2006)
 
Pályázó: TISZATÉR Társulás
 
Elnyert támogatási összeg: 2 970 000 Ft

Bővebben


ROP - Tiszavasvári - Szorgalmatos - Tiszalök – kerékpárút kiépítése (2006)
 
Pályázó: Tiszavasvári Város Önkormányzata
 
Elnyert támogatási összeg: 236 323 139 Ft

Bővebben


ROP - Tiszalök városközpont rehabilitáció (2005)
 
Pályázó: Tiszalök Város Önkormányzata
 
Elnyert támogatási összeg: 146 235 420 Ft
 
A projekt rövid összefoglalása:
 
A projekt komplexen kívánja enyhíteni új közösségi, szociális funkciók (családsegítés, munkaerő-piaci tanácsadás, képzésszervezés) megjelenésének támogatásával, ill. a már meglévő szociális és közösségi funkciók bővítésével, megerősítésével. A településen a romló állapotú épített környezet fokozza a hátrányos helyzetű csoportok leszakadását. Az akcióterületen végrehajtandó integrált városfejlesztés részei; köz- és szociális funkciókat ellátó épületegyüttes rehabilitációja (Kossuth u. 40; hrsz. 971. Ill. Kossuth u. 67.; hrsz.1090) a szociokulturális lemaradást csökkentő programok, rendezvények, képzések fogadására ill. rendezésére alkalmas közösségi ház kialakítása (Kossuth u. 2.; hrsz. 1721) magántőke megjelenését, magánberuházások ösztönzését ill. megerősödését (vállalkozói és/vagy beruházási kedv növekedése); nagy forgalmú, de leromlott közterület rehabilitációja, zöldterületek rendezése (ökológiai szempontok, úgymint zaj -  és levegőszűrés, kedvezőbb mikroklimatikus viszonyok, és természetesen esztétikai szempontok.)
 


AVOP LEADER+ - TISZATÉR Helyi Akciócsoport (2005)

Pályázó: Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás, TISZATÉR Társulás

Elnyert támogatási összeg: 100 000 000 Ft

Bővebben


ROP - Tiszavasvári városközpont rehabilitáció (2005)
 
Pályázó: Tiszavasvári Város Önkormányzata
 
Elnyert támogatási összeg: 838 957 000 Ft
 
A projekt rövid összefoglalása:
 
A projekt célja olyan gazdasági, közösségi és szociális funkciók támogatása, illetve erősítése a városban, mely révén a terület megújítására kerül sor, valamint olyan vonzó város környezett kialakítására, mely a társadalom számára további fejlődés lehetőségét jelenti (pl.: beruházási lehetőségek, javuló közhangulat)
Ennek érdekében a projekt során 3 épület és 3 park felújítását tervezi az önkormányzat. Az Ady E. úti épületet, mely helyi védelem alatt áll, térségi szolgáltató házzá alakítják át, melynek földszintjén a gazdasági, vállalkozói szféra ügyeinek intézéséhez szükséges funkciót kapnak helyet, az emeleten pedig a civil szféra képviselteti magát. Az épület mögött elhelyezkedő udvart parkolóvá és zöldfelületté, a Kálvin úti épületet – mely jelenleg a művész tagozatos hallgatók próbatermeként funkcionál – tájképi megjelenésnek megfelelően alakítja ki. A Művelődési Ház felújítása és az egyidejű feltétlenül szükséges bővítésével az Önkormányzat egy modern, a kisvárosi szerepkörnek megfelelő kulturális, közművelődési és szórakoztató igényeket kielégítő központ létrehozását tűzi ki célul.
A terek rehabilitációja, azok esztétikus, a települési karaktereknek megfelelő, rendezett közlekedési viszonyokkal és jelentős rekreációs szerepkörű parkokká fejlesztését célozzák meg.

ROP - Tiszavasvári Kistérségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása (2005)
 
Pályázó: TISZATÉR Társulás
 
Elnyert támogatási összeg: 28 202 082 Ft

Bővebben


HEFOP - „Építő kövek” Tiszatér kistérségi szociális humán erőforrás fejlesztési program (2005)
 
Pályázó: TISZATÉR Társulás
 
Elnyert támogatási összeg: 15 974 383 Ft
 

Bővebben


AVOP Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése – Mezőgazdasági út fejlesztése (2005)
 
Pályázó: Rakamaz Város Önkormányzata
 
Elnyert támogatási összeg: 57 390 672 Ft
 
A projekt rövid összefoglalása:
 
A projekt Rakamaz település külterületén elhelyezkedő 3 km hosszúságú mezőgazdasági gyűjtőút, az ún. kótaji út felújítását tartalmazza. Ide torkollanak a terület futó dűlőútjai, így a város agrárterületeinek egyik ütőere. A 20 éve épült út az idők során teljesen leromlott, közlekedésre alig vehető igénybe. A felújítás során a több helyütt szinte teljesen bemosott, növényzettel benőtt vízelvezető árok, valamint a részben, vagy egészben lepusztult padka felújítására kerül sor. Ezután pedig a projekt főelemeként a jelenleg erősen feltöredezett, részben beton és részben itatott aszfalt makadám szilárdburkolat felújítása következik, lehetővé téve a környék termőterületeinek, főként gyümölcsöseinek megközelítését. A gyűjtőút felújítása több tucat agrárvállalkozás működését könnyíti meg

 


AVOP 3.4 A falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése: Művelődési ház rekonstrukciós munkálatai (2005)
 
Pályázó: Tiszadada Község Önkormányzata
 
Elnyert támogatási összeg: 48 001 614 Ft
 
A projekt rövid összefoglalása:
 
Tiszadada Község területén a tervezett fejlesztések a település központjában, egységes akcióterületen helyezkednek el. Az Önkormányzat fejlesztési szándéka a Művelődési Házként üzemelő – volt Zathureczky kastély felújítása révén – modern, kulturális, közművelődési igényt kielégítő intézmény létrehozása, valamint a Művelődési Ház környezetének esztétikus, a települési karakternek megfelelő területté fejlesztése. A Művelődési ház felújítása révén több rendezvény szervezésére lesz mód , a felmért igények alapján beleértve a roma kisebbség szociokulturális igényeit is, így a bevételek is növekednek. Az épület körül zöldterület rendezése/fejlesztése az emberibb, a településképhez igazodó környezet kialakítását, rekreációs lehetőségek megteremtését illetve kibővítését szolgálja
 


A PHARE SOP'97 program megvalósítása: A Tiszatér Ökotérség komplex idegenforgalmi fejlesztése és „A Tiszatér Kistérségi Társulás partnerkapcsolatokon alapuló integrált gazdaságfejlesztési programja” (2001-2003)
 
Pályázó: TISZATÉR Társulás
 
Elnyert támogatási összeg: 6.064.203 EURO
 
A projekt rövid összefoglalása:
 
 
Az első komponens által meghatározott célkitűzés: a kistérségi településközpontok, integrált fejlesztése; melynek nyomán - a különben leromló települési területeken - a lakosság, a vállalkozások és a térségünkbe érkező turisták számára vonzó, a korszerű igényeket kielégítő településközpontok alakulnak ki.
A második komponens tervezett beruházásai összekötik a megújított településközpontokat, javítva ezzel a térségi települések elérhetőségét mind a helyi lakosság, mind pedig a kerékpárturizmust kedvelő közösségek számára. A tervezett kerékpárút turisztikai és lakossági szempontból egyaránt fontos, hiszen kapcsolódást jelent az Euro-Vello kerékpár-túraútvonalhoz, valamint megteremti a biztonságos kerékpár-közlekedés feltételeit.
A tervezett beruházások által létrehozott településkép és települési környezet megóvása, folyamatos gondozási munkálatokat kíván, hiszen a frekventált elhelyezkedés és a közösségi funkciók miatt fokozottabb igénybevételnek vannak kitéve.
A terek, parkok gondozása évszaktól függően más-más jellegű, de folyamatos munkát igényel, melynek szervezett keretek között történő megoldása eddig nem történt meg. A 3. komponensben tervezett 9 fő települési környezetgondozó fejlesztése és foglalkoztatása a fenntartható fejlődés alapja.


A SAPARD program: Kistérségi Helyzetleírás, és Agrár- és Vidékfejlesztési Stratégia kidolgozása (2000)
 
Pályázó: TISZATÉR Társulás
 
A projekt rövid összefoglalása:
 
Az FVM támogatásával 1999-ben elkezdődött a kistérségi agrárstruktúra és vidékfejlesztési programok összeállítása. E folyamat első elemeként a helyzetfeltáró munkarészek, majd a stratégiai programok készültek el és ezt követte az operatív programok kidolgozása. A stratégiai programból kiindulva a társulás szakmai egyeztető fórumokat tartott (9 alkalommal), amelyeken az önkormányzati és vállalkozói szféra képviselőivel egyeztettük a SAPARD által támogatott főbb fejlesztési prioritásokat és a fejlesztési lehetőségeket, igényeket. A program három kötetben öleli fel az önkormányzatok és a térségi vállalkozók fejlesztési elképzeléseit 39 kidolgozott projektben. A részletesen kidolgozott projektek által igényelt források, a 2000-2003-ig terjedő időszakban: 132.925.000 Ft forrásbevonást jelentenek a kistérség számára a projektek megvalósítása kapcsán.