Ugrás a tartalomra

Belterületi vízrendezés Tiszadadán

Belterületi vízrendezés Tiszadadán

Projekt száma: ÉAOP-5.1.2./D2-11-2011-0046

Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok):
 

A projekt célja Tiszadada település belvízrendszerének legsürgetőbb korszerűsítése, építése, mely révén a nagy intenzitású és tartós csapadék előfordulásakor keletkező csúcsvizek levezetése megoldottá válik. A felújítás eredményeképpen megszűnnek a szükségszerű kárelhárítási munkálatok, ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező vagyoni kárral sem kell a továbbiakban számolni. A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Tiszadada Község Önkormányzata a területén lévő belvízelvezető hálózatra Vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A település belvízhálózatának felülvizsgálata már a korábbi években megkezdődött. A 2008 évben elvégzett felülvizsgálatra elvi vízjogi engedélyezési terv készült. Jelen fejlesztés során a legsürgetőbb feladatok elvégzése történik, melyet a 2010 évi belvizes időszak is megerősít. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvízveszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése, a közel 40 éve megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója.
A beruházással érintett utcák a következők: Vasút u., Kölcsey u., Vörösmarty u., Martinovics u., Kossuth u., Nagy u., Táncsics u., Petőfi u., Széchenyi u., Béke u., Vasvári Pál u. A projekt beruházási eleme 3.907 m elvezető árok és csatorna felújítása, építése, így 7,1 ha terület védhető meg a káros vizektől.

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Tiszadada Község Önkormányzata, 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1. Tel.: 42/240-537

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ROP Közreműködő Szervezet, 4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Közreműködő szervezet: ÉARFÜ Nonprofit Kft. (www.eszakalfold.hu)


2014. február 17.
Belterületi vízrendezés Tiszadadán
Projekt száma: ÉAOP-5.1.2./D2-11-2011-0046

A kivitelezési munkálatokra vonatkozó műszaki átadás-átvétel sikeresen lezárult.


2013. december 16.
Belterületi vízrendezés Tiszadadán
Projekt száma: ÉAOP-5.1.2./D2-11-2011-0046

Befejeződtek a kivitelezési munkálatok a műszaki átadás-átvétel elkezdődött. A projekt teljes zárására 2014. tavaszán kerül sor.


 


2013. október 22.
Belterületi vízrendezés Tiszadadán
Projekt száma: ÉAOP-5.1.2./D2-11-2011-0046

A projekt keretében a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2013. augusztus 22-én aláírásra került a kivitelezői szerződés, illetve megtörtént a munkaterület átadása. A munkavégzés folyamatosan történik.