Ugrás a tartalomra

„Munkaerő-piaci szolgáltatás fejlesztés – A Tiszatér Társulás kapacitásainak megerősítése”

„Munkaerő-piaci szolgáltatás fejlesztés – A Tiszatér Társulás kapacitásainak megerősítése”

Pályázó: Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása

Elnyert támogatási összeg: 6.960.790.- Ft

Projekt időtartama: 2013.02.01 – 2014.01.31.

Projekt rövid összefoglalása:

Projektünk célja a hátrányos helyzetű térségben működő Tiszatér Társulás fejlesztése, szolgáltatói kapacitásainak megerősítése. 

 

Projekt tevékenységei:
- szervezetfejlesztési  terv  kidolgozása  és  megvalósítása  a  szervezeti  hatékonyság növelése érdekében 
- más civil szervezetekkel való együttműködés, partnerség 
- munkaerő-piaci    szolgáltatásokhoz    kapcsolódó    minőségirányítási    rendszer bevezetése
- a versenyszférával való együttműködés erősítése
- tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 
- munkatársak készségfejlesztése, képzése 
- projektmenedzsment 
- tájékoztatás, nyilvánosság

 

A    fejlesztés    eredményeképpen    a Tiszatér Társulásnak nagyobb esélye lesz az NFSZ által működtetett munkaerő-piaci szolgáltatások rendszerébe való bekapcsolódásra és az innovatív foglalkoztatási kezdeményezések  megvalósítására.

 

 

______________

Projektmegvalósítás lépései:
 
2013. január

1. Tájékoztatás a Vasvári Hírmondóban 
 
2. Új munkaerő-piaci szolgáltatások
- Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 
- Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás 
- Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 

3. Minőségirányítási rendszer bevezetésének előkészítése
Az általunk választott minőségirányítási rendszer/önértékelési modell a TQM (EFQM), mely a szervezet olyan irányítási koncepciója,
Ø  amelynek központjában a minőség áll,
Ø  amely összes tagjának részvételén alapszik,
Ø  amely azt célozza, hogy hosszú távon sikert érjen el a vevő megelégedettsége révén,
és hasznára legyen a szervezet összes tagjának és a társadalomnak
 
Önértékelés lépései
- Vezetői csoport kiválasztása
- Önértékelési kritériumok értelmezése
- Munkaterv kidolgozása
- Önértékelési módszerek kiválasztása (adatgyűjtés módszerei, táblázatok, űrlapok
   szerkesztése)
- A felmérések eredményeinek összesítése, értékelése (erősségek és fejlesztendő
   területek, fejlesztési terv input adatok)
- A felmérések összesített eredményeinek rögzítése
           
4. Szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósítása
Bemenetként tartalmazza a :
Ø  szervezet kiindulási helyzetét

  • (tevékenységek, szakmai kapacitások, anyagi erőforrások), a kiindulási helyzeta lapján elkészített SWOT-elemzés,
  • a fejlesztésben érintett területek részletes bemutatása,
  • a fejlesztés megvalósításának módja (ütemezés, kapacitás- és erőforrás-igény, kockázatelemzés), várt eredményeit és az eredmények mérését szolgáló mutatók (indikátorok) meghatározása;

Ø  a szervezet diagnózisát

  • jelenlegi célját, tevékenységének feltételeit,
  • környezetének, a munkaszervezetének, valamint a humánerőforrásának bemutatását, továbbá jelenlegi szolgáltatásait, azok szervezését és környezetét
  • a diagnózisban beazonosított akadályok, működési problémák részletes, többdimenziós bemutatását
  • az akadályok feloldására, a problémák megoldására adható válaszokat, a fejlesztés lehetőségét és irányát területenként a szükséges erőforrások beazonosítását és azok megszerzésének lehetőségeit, az új szervezeti működés várható eredményeit

Kimenetként pedig a szervezet
Ø  szervezeti és működési szabályzatát, amely tükrözi

  • a projekt keretében elvégzett szervezetfejlesztés eredményét (pl. a korábbi SzMSzhez
  • képest), a bemenetként leírtak viszonylatában, mérhető és igazolható módon;

2013. február 6. 
 
2013. február 28. 
 
2013. április 16.
 
2013. május 29.
 
2013. július
A széleskörű tájékoztatás érdekében a helyi Tiszavasvári TV-ben jelent meg rövid riport a projektről. 
 
2013. augusztus
A folyamatba bevont szakértőkkel munkatervet dolgoztunk ki, s megindítottuk a fejlesztési folyamatokat. 
 
2013. szeptember
A választott munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz elkészültek a tájékoztatók az ügyfelek számára:
 
2013. október
A Társulás dolgozói oktatáson vettek részt mind a minőségirányítási rendszer bevezetése, mind a szervezetfejlesztés megvalósítása kapcsán. SWOT/PEST analízis illetve kérdőívek segítéségével aktualizáltuk a Társulás Küldetését és Jövőképét. Dokumentumelemzéssel meghatároztuk a humánerőforrás szükségletet. Ügyfél elégedettség mérést végeztünk, melynek kiértékelése is megtörtént.
 
2013. november
A szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása révén elkészült az Adatkezelési Szabályzat, az Esélyegyenlőségi Terv, az Ügyfélszolgálati rend és Panaszkezelési Szabályzat, az SZMSZ. Kérdőíves felméréssel dolgozói elégedettségmérést végeztünk, majd sor került a Középtávú Stratégiai Terv és a 2014-es terv kidolgozására. 
A bevont szakértők és a Társulás dolgozói közösen elkészítették a Szolgáltatásfejlesztési Tervet, aktualizálták a munkaköri leírásokat.
 
2013. december
Folyamatszabályozási technikák alkalmazásával elkészültek a sztenderdek munkautasításai, az alkalmazandó formanyomtatványok, s kidolgozásra került a Minőségirányítási Kézikönyv.
A Társulás közgyűlése az előkészített dokumentumokat jóváhagyta. 
 
2014. január
Kidolgozásra került a zárt önértékelés. A Call Centerben feltöltöttük a szükséges adatokat és dokumentumokat. Megtörtént az eszközbeszerzés (számítógép, laptop), illetve a Társulás adatbázisának, elektronikus nyilvántartásának fejlesztése is. 
A széleskörű tájékoztatás érdekében a helyi Tiszavasvári TV-ben jelent meg rövid riport a projekt tevékenységeiről. 
 

2015. 02. 24.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelettel meghívjuk Önöket a 2015. március 4.-én 14 órától tartandó „Foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázati lehetőségek” című fórumunkra.

Megjelenésükre számítunk!
Tiszatér Társulás  2016. 09. 07.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelettel meghívjuk Önöket a 2016. szeptember 16.-án 14 órától tartandó „Aktuális pályázati lehetőségek” című fórumunkra.

Megjelenésükre számítunk!
Tiszatér Társulás