Ugrás a tartalomra

Szolgáltatásaink

Amit kínálunk...

    * Projektötletek összegyűjtése, kidolgozása
    * Projektlisták összeállítása
    * Projektek átvilágítása a támogatási lehetőségek figyelembevételével
    * Projektek előkészítése
    * Források felkutatása
    * Pályázatírás
    * Közbeszerzések lebonyolítása
    * Projektmenedzsment
    * Projektadminisztráció
    * Szakmai programok, koncepciók kidolgozása
    * Üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmányok készítése
    * Fejlesztések, beruházások lebonyolítása
    * Szakmai konferencia szervezése és bonyolítása
    * Ingyenes kistérségi információs rendszer működtetése
    * Munkaerő-piaci szolgáltatások
         - Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás
         - Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás 

         - Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás 

...és ahogyan

Tapasztalat: A Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Tár-sulása 1993-as megalakulása óta elsődleges céljának és feladatának tekinti a térség gazdasági, társadalmi fellendülésének elősegítését. Tíz éves tevékenysége során számtalan fejlesztésben, beruházásban részt vett, a projektek túlnyomó többségénél az ötlettől a megvalósulásig jelen volt, és adta szakmai tudását, infrastrukturális kapacitását, valamint ismert és elismert mivoltából adódó befolyását a programok, projektek sikeres megvalósulásához.

Partnerség: A Társulás a fejlesztő munkája során az önkormányzatok, vállalkozók és a civil szféra képviselőivel kialakított mind szorosabb együttműködést, amelyet a sikeres terület- és településfejlesztő munka alapfeltételének tekint. Sehol sem végezhető eredményesebb fejlesztő tevékenység, mint ott, ahol a települések gazdasági és társadalmi közéletének aktív résztvevői konkrét célok érdekében, együtt, a jövőbe látva és egymásban bízva tud és akar dolgozni. A Társulás mindig ezen elv mentén haladt, vont és von be minél több segíteni, tenni akarót a munkába, melynek sikere és eredményessége minden itt élő számára érdek.

Sokoldalúság: A Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása a terület- és településfejlesztő munkája során, a legkülönfélébb területeken, szakmai ágazatokban került előtérbe. Ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások, kultúra, ezek mind olyan területek, ahol a menedzsment operatív munkát végzett, sőt szakértők bevonásával stratégiai tervezésekben is részt vett. Mindez, - amellett, hogy minden egyes munkatársunk más és más szaki-rányú képesítésekkel rendelkezik – megköveteli, hogy mindenki széleskörű rálátással rendelkezzen a terület- és településfejlesztő munka egyes folyamataira és ágazataira. A Társulás szakembergárdája ezen kihívásoknak mindenkor eleget tett.