Ugrás a tartalomra

ROP - Tiszavasvári Kistérségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása (2005)


Tiszavasvári Térségi Foglalkoztatási
Paktum Létrehozása

A program célja, hogy megismerjük a térség foglalkoztatási helyzetét, a munkanélküliség okait, összehangoljuk a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseit. A foglalkoztatáspolitikai célok megvalósítása érdekében meghatározzuk a célokat és megoldásokat keressünk a problémákra.

A TISZATÉR Társulás 14 partner összefogásával 2004. nyarán „Tiszavasvári térségi foglalkoztatási paktum létrehozása” címmel pályázatot nyújtott be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez a Regionális Fejlesztés Operatív Program 3.2.1-es intézkedésére. A pályázati programot az Irányító Hatóság támogatásban részesítette, és 2005. nyarán a támogatási szerződés aláírásra került.
 
A foglalkoztatási paktum megvalósításának főbb lépései:

1. Parnerségi hálózat megteremtése: a partnerségi hálózat lényege, hogy a kistérség foglalkoztatásában érdekeltek üljenek össze, és saját érdekeiket képviselve határozzák meg azokat az együttműködési módszereket, melyek elősegítik a foglalkoztatási mutatók javítását.

2. Szolgáltató iroda kialakítása: a TISZATÉR Társulás szolgáltató irodája a programmal kapcsolatos szervező és koordinációs feladatok ellátását biztosítja (logó tervezés, rendezvényszervezés, tanulmányutak szervezése, WEB felület biztosítása, hírlevelek, kiadványok készítése). A társulás a kistérség önkormányzatai, vállalkozói, civil szervezetei és oktatási intézményei részére teljes körű pályázati menedzsment szolgáltatást biztosít (pályázati tanácsadás, pályázatkészítés, közbeszerzési eljárások bonyolítása, pénzügyi bonyolítás, elszámolás)

3. Foglalkoztatási stratégiaalkotás: a foglalkoztatási mutatók javítása érdekében egy foglalkoztatási stratégiát dolgozunk ki. A foglalkoztatási stratégia része a munkaerőpiaci helyzetelemzés, fő feladata pedig, a helyzetelemzés figyelembevételével meghatározni azokat a szükséges intézkedéseket, melyek segítségével a Tiszavasvári kistérség foglalkozatási helyzete javítható.

4. Paktum, SzMSz aláírása: a TISZATÉR Foglalkoztatási Paktum partnerei egy keretmegállapodást ínak alá. A keretmegállapodás lehetővé teszi, hogy a foglalkoztatási paktum valamennyi szereplője a saját területén használja ki a lehetőségeket, elősegítve ezzel a térség foglalkoztatásának fejlődését.

vissza.gif Vissza
előre.gif TISZATÉR Foglalkoztatási Paktum
előre.gif Kistérségi Foglalkoztatási Stratégia
előre.gif Foglalkoztatási Paktum Helyzetelemzése
előre.gif Nyitó konferencia

A Tiszatér Társulás a „Tiszavasvári kistérségi foglalkoztatási paktum létrehozása” című pályázati program keretében, „roadshow” szerű információs napokat rendezve látogatott el a kistérség szinte összes településére. A településeken az önkormányzati nyilvántartásból nyert adatok alapján, minden vállalkozó meghívást kapott saját települése rendezvényére.

Számos előadás hangzott el foglalkoztatási témában, valamint bemutatásra került a „Tiszavasvári kistérségi foglalkoztatási paktum létrehozása” című projekt.

Paktum záró 1.jpg Paktum záró 2.jpg Paktum záró 3.jpg
Paktum záró 4.jpg Paktum záró 5.jpg Paktum záró 6.jpg
Paktum záró 7.jpg Paktum záró 8.jpg Paktum záró 9.jpg